Inbreiding

Inbreidingsplannen hebben vaak een overzichtelijke omvang en vragen een relatief beperkte financiële spankracht. Denk aan voormalige bedrijfsterreinen die worden herontwikkeld tot locaties voor kantoren, scholen of woningbouw. Daarmee geven we bovendien een duidelijke impuls aan de omgeving.

Wij maken zelfstandig of in samenwerking met participerende partners plannen, en voeren die snel en efficiënt uit. Daarbij stellen we de hoogste bouwkundige eisen aan het gebouw, maar kijken we ook of het past in de omgeving. Een project is bij ons dus altijd het bouwobject én zijn context. We zijn onderdeel van bouwgroep Oskam – Bunnik en beschikken daarmee voor elke opgave over breed inzetbare kennis en expertise.

Het complete plaatje

Onze projecten komen tot stand op eigen initiatief of op uitnodiging. Professionaliteit en creativiteit staan in onze werkwijze voorop. We kijken naar het complete plaatje. Het gebouw, de omgeving, het verleden, heden en toekomst. En uiteraard ligt de focus in het plan al op energiezuinig en duurzaam bouwen.

Kunnen wij u ook helpen
bij uw project?

Neem dan contact met ons op.

CONTACT